Danmark fører an i Global School Partnership Movement. Regeringen har et mål om, at alle danske skoler skal være fuldt inkluderende inden 2027.

Bevægelsens mål omfatter at skabe en skolekultur, der er mere elevcentreret og adresserer både social inklusion og miljømæssig bæredygtighed. For at opnå dette har Danmark implementeret en række initiativer, herunder et internationalt baccalaureaatprogram, skolepartnerskaber med lokale universiteter, ingen studieafgifter til studerende, frokostprogrammer i skolen og elevråd.

Danmark fører an i Global School Partnership Movement ved at gennemføre ændringer på deres skoler for at støtte elever socialt og miljømæssigt.

Hvorfor Global School Partnership Movement?

Denne bevægelse blev skabt for at skabe et mere inkluderende og tilgængeligt uddannelsessystem for verdens børn. Det startede med Creating Global Schools Movement, som er et internationalt netværk af skoler, der giver uddannelsesmuligheder for børn fra lavindkomstlande og flygtningelejre.

Bevægelsen er vokset til at omfatte mere end 100 institutioner i 62 lande, der giver uddannelsesmuligheder for over 8.000 studerende.

Global School Partnership Movement sigter mod at nedbryde barrierer mellem skolesystemer og fremme samarbejde. Dette hjælper med at øge adgangen, samtidig med at eleverne får en bedre uddannelse.

Hvad er nogle af de succeser, som danske skoler har fået fra partnerskaber?

En af de vigtigste faktorer, der har hjulpet danske skoler med at forbedre, er de partnerskaber, de har skabt med andre skoler. Ved at arbejde sammen er disse skoler i stand til at dele ressourcer og øge deres uddannelsesniveau.

Der er mange fordele ved at samarbejde med andre skoler i Danmark. Der er mange muligheder for studerende, lærere og administratorer. Nogle partnerskaber giver f.eks. Elever fra en skole mulighed for at tage klasser på en anden skole. Dette er især fordelagtigt, når den ene skole har begrænsede ressourcer, og den anden har overskydende ressourcer, der kan deles mellem deres elever.

En anden fordel kommer fra samarbejde mellem to forskellige lande og kulturer- begge lande lærer om hinandens kultur, når de arbejder sammen om projekter og forskningsstudier.

Partnerskaber har også haft indflydelse på det danske samfund ved at skabe en læringskultur, der