Skolepartnerskaber for Verdensmålene

mellemrum

FN’s verdensmål – en spændende indgang til et givende partnerskab

Hvad enten I samarbejder med en skole i USA eller Kenya, så er Verdensmålene et oplagt udgangspunkt for samarbejdet. Verdens ledere har vedtaget Verdensmålene, som er den hidtil mest ambitiøse plan for hele kloden. Der er 17 mål og en lang række delmål, som tager fat på verdens største udfordringer: Vi skal udrydde fattigdom og sult, vi skal sikre bæredygtighed og beskytte vores miljø, og vi skal arbejde hen imod en større global lighed. Danske børn og unge skal kende planen. Den har nemlig stor betydning for den verden, de vokser op i, og vi skal alle sammen være med til at sikre, at vi kommer i mål.


Hvordan?

Verdensmålene egner sig godt som emne til et globalt skolepartnerskab, da såvel udfordringerne som målene er universelle. Det er udfordringer, vi alle bliver berørt af, og som alle har et fælles ansvar for at løse. Elever rundt omkring i hele verden vil derfor også blive undervist i Verdensmålene.

Globale Skolepartnerskaber får jævnligt henvendelser fra udenlandske skoler, der ønsker at lave samarbejde med danske skoler om globale problemstillinger. Det er en mulighed for at få Verdensmålene sat i øjenhøjde og gøre dem relevante for eleverne. Hvordan ser klimaforandringerne ud fra den anden side af kloden? Hvad kan jeg gøre for at bidrage til en bedre verden? Kan vi sammen finde på gode idéer til løsninger, der i det lokale kan gøre en forskel?

Materiale

Der findes meget spændende undervisningsmateriale målrettet Verdensmålene. Find for eksempel inspiration på Verdenstimen, der hvert år i september sætter verden på skoleskemaet med gratis undervisningsmaterialer og aktiviteter til folkeskoler og ungdomsuddannelser. Verdenstimen er en del af World’s Largest Lesson, som indtil videre findes i 100 lande, hvor millioner af børn, unge og lærere arbejder med Verdensmålene.

Skal du bruge materiale, som kan anvendes i samarbejde med en partnerskole, findes der en del engelsksproget materiale om Verdensmålene på World’s Largest Lesson. Det meste er rettet mod grundskolen, men der er også noget (især med fokus på miljø) til ungdomsuddannelserne. Vi har samlet noget af det her og delt det op på alderstrin for at gøre det mere overskueligt:

Grundskole: Indskoling / mellemtrin

Grundskole: Mellemtrin / udskoling

Ungdomsuddannelser

Partnerskole

Vil du gerne finde en partnerskole, som dine elever kan samarbejde om Verdensmålene med? Så kontakt Globale Skolepartnerskaber, og vi kan hjælpe jer videre og rådgive om, hvordan samarbejdet kan bygges op.

Et sted at starte

Se denne introduktionsvideo til, hvordan børn og unge selv kan være med til at gøre en forskel (videoen findes i både en dansk- og en engelsksproget version):