Skolepartnerskabsmanual

Globale Skolepartnerskaber har udviklet en manual til, hvordan man etablerer skolepartnerskaber med skoler i andre dele af verden. Den bygger på danske og britiske skolers erfaringer med skolepartnerskaber og indeholder tips, anbefalinger og cases. Læs den her – eller download den i en pdf-version.

Skolepartnerskaber – en manual:

I manualen indgår to skemaer, som kan anvendes i identifikationen af samarbejdsområder og lærerkontakter med partnerskolen. Find dem her i en word-version, der kan udfyldes og deles med partnerskolen:

School Information Form
Teacher to Teacher Information

Der er også råd at finde i den danske version af lærervejledningen til projektet “North-South Connection: Partnerships for a more just world between European and African schools”, som Globale Skolepartnerskaber koordinerede den danske del af. Vejledningen indeholder afsnit om global uddannelse, globalisering, skolepartnerskabsmetoden og en række idéer til fælles undervisningsaktiviteter – kategoriseret efter 2015-målene, som var et overordnet tema for projektet. Se den her:

Verden ind i klasseværelset – lærervejledning:

Vejledningen er desuden tilgængelig i en engelsk version.

Andre skolepartnerskabsmanualer på engelsk:

Det britiske skolepartnerskabsprogram DGSP’s vejledning til etablering af partnerskaber:
Building Effective Partnerships

Oxfams vejledning til skolepartnerskaber:
Building Successful School Partnerships