Materialer rettet mod ungdomsuddannelserne

Portaler (samlinger med materialer, aktiviteter og cases fra forskellige organisationer og skoler)

EMU.dk – Danmarks læringsportal

Globalskole.dk

Engelsksprogede

Council of Europes manual i menneskerettighedsundervisning (inkl. 49 forslag til aktiviteter):
Compass – A Manual on Human Rights Education for Young People

Oxfam
Lang række emner/materialer delt op på emner og fag, aldersgruppe.

Global Dimension
Lang række emner/materialer delt op på emner og fag.

Organisationer

Care
CAREs storytellers tilbyder skoler foredrag om ulande og ulandsproblematikker fx som supplement til undervisningen i globale temaer eller emneuger.

Mellemfolkeligt Samvirke
MS tilbyder elevworkshops i kulturforståelse, projektsamarbejde og globalt medborgerskab samt studieture til København eller det globale Syd.

CoffeeRoad
Den globale handelsplads er en netbaseret og interaktiv undervisningsplatform med fokus på global handel, hvor man kan finde materialer og opgaver om international handel og dens betydning for rige og fattige lande.

ToughRoad
CoffeeRoad tilbyder også spillet ”ToughRoad – Spil for dit liv”, som handler om, hvordan fattigdommen i udviklingslandene hænger sammen med vores egen handel – og handlinger.

Crossing Borders
Crossing Borders’ Global Studies giver danske gymnasier mulighed for at få besøg af en international gruppe engagerede unge fra Krogerup Højskole, som skaber dialog og faciliterer involverende elevworkshops med fokus på globale udfordringer, aktivt medborgerskab og mødet mellem unge på tværs af kulturer.

Verdens Skove
Verdens Skove tilbyder materialer om skov, klima og oprindelige folk, herunder adgang til bogen ”SKOV klima og mennesker”.

Operation Dagsværk
Find undervisningsmateriale til årets kampagne eller søg i arkivet, hvor Operation Dagsværk stiller de sidste års undervisningsmaterialer gratis til rådighed.

Salaam Film & Dialog
Salaam tilbyder film, oplæg og debat samt undervisningsmaterialer om det globale og flerkulturelle – både i biograferne og ude på skolerne. Se mere på hjemmesiden om, hvordan man booker et arrangement og billetter til Salaam Filmfestival.

Danidas Verdensfilm
Hvert år laver studerende, som har modtaget rejselegater fra Danida, en 10-12 minutters dokumentarfilm fra hverdagen i udviklingslandene – ofte med en overraskende vinkel: Sådan kan der også være i den 3. verdens lande. Der er inspirationsmateriale rettet mod både grundskole – og gymnasieniveau.

Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk
DFUNK Outreach er en gruppe unge ildsjæle, der er uddannet til at formidle viden og skabe debat om flygtninge- og integrationspolitiske spørgsmål. Outreacherne tager ud til gymnasier i hele landet for, på en involverende måde, at fortælle om og debattere flygtninges vilkår i Danmark.

Dansk Institut for Internationale Studier
Det gratis online dilemmaspil “Folkedrabet på Bantikka” sætter fokus på nogle af de dilemmaer og spørgsmål, som forskellige aktører står overfor i forbindelse med et folkedrab, herunder lokale indbyggere, FN-soldater, udenrigsministre samt det øvrige internationale samfund.