Materialer rettet mod grundskolen

Portaler (samlinger med materialer, aktiviteter og cases fra forskellige organisationer og skoler)

EMU.dk – Danmarks læringsportal

Globalskole.dk

Engelsksprogede

Council of Europes manual i menneskerettighedsundervisning (inkl. 49 forslag til aktiviteter):
Compass – A Manual on Human Rights Education for Young People

Oxfams vejledning til at undervise om kontroversielle emner:
Teaching Controversial Issues

Oxfam
Lang række emner/materialer delt op på emner og fag, aldersgruppe.

Global Dimension
Lang række emner/materialer delt op på emner og fag.

Organisationer

U-web
U-web er Danidas hjemmeside for børn og unge om u-lande og udviklingsbistand og særlig henvendt til elever i 8.-10. klasse. Siden indeholder også en lærervejledning med inspiration til, hvordan materialer kan anvendes i undervisningen.

Care
CAREs storytellers tilbyder skoler foredrag om ulande og ulandsproblematikker fx som supplement til undervisningen i globale temaer eller emneuger.

Mellemfolkeligt Samvirke
MS tilbyder elevworkshops i kulturforståelse, projektsamarbejde og globalt medborgerskab samt studieture til København eller det globale Syd.

CoffeeRoad
Den globale handelsplads er en netbaseret og interaktiv undervisningsplatform med fokus på global handel. Sitet er henvendt til samfundsfaglige lærere på grundskolernes ældste klasser.

ToughRoad
CoffeeRoad tilbyder også for de ældste elever spillet ”ToughRoad – Spil for dit liv”, som handler om, hvordan fattigdommen i udviklingslandene hænger sammen med vores egen handel – og handlinger.

Amnesty International
Amnesty Interactive tilbyder lærere endagskurser i at undervise i menneskerettigheder.

Red Barnet
Megafonen har tekster, video, billedserier og læringsspil om udsatte børns liv i Danmark, Grønland og udviklingslandene. Der er lærervejledninger og opgaver til eleverne til alle temaer – til mellemtrinnet eller overbygningen.

IBIS
Hele Skolen i Verden er en kampagne, der sætter børns ret til uddannelse på skoleskemaet i Danmark. Kampagnen består af bogen LæseRaketten med lærermateriale, Den Globale Aktionsuge samt en klassekonkurrence, hvor elever har mulighed for at samle ind til børns skolegang i fattige lande.

Mundu
Mundu (tidligere O3V) faciliterer kulturmøder og udgiver undervisningsmaterialer med idéer og aktiviteter til undervisningen.

Røde Kors
Røde Kors tilbyder forskellige materialer delt op på temaer, klassetrin og fag.

Salaam Film & Dialog
Salaam tilbyder film, oplæg og debat samt undervisningsmaterialer om det globale og flerkulturelle – både i biograferne og ude på skolerne. Se mere på hjemmesiden om, hvordan man booker et arrangement og billetter til Salaam Filmfestival.

Danidas Verdensfilm
Hvert år laver studerende, som har modtaget rejselegater fra Danida, en 10-12 minutters dokumentarfilm fra hverdagen i udviklingslandene – ofte med en overraskende vinkel: Sådan kan der også være i den 3. verdens lande. Der er inspirationsmateriale rettet mod både grundskole – og gymnasieniveau.

Institut for Menneskerettigheder
Tilfældighedernes spil er et undervisningsmateriale om børns rettigheder og vilkår. Med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention undersøger deltagerne, hvilke behov børn har forskellige steder i verden, om deres rettigheder krænkes, og hvilke muligheder der er for i højere grad at tilgodese børns rettigheder og behov.

Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk
DFUNK Outreach er en gruppe unge ildsjæle, der er uddannet til at formidle viden og skabe debat om flygtninge- og integrationspolitiske spørgsmål. Outreacherne tager ud til skoler i hele landet for, på en involverende måde, at fortælle om og debattere flygtninges vilkår i Danmark.

Dansk Institut for Internationale Studier
Det gratis online dilemmaspil “Folkedrabet på Bantikka” sætter fokus på nogle af de dilemmaer og spørgsmål, som forskellige aktører står overfor i forbindelse med et folkedrab, herunder lokale indbyggere, FN-soldater, udenrigsministre samt det øvrige internationale samfund. Spillet henvender sig til folkeskolens ældste klasser.

Center for Kultur og Udvikling (CKU)
CKU tilbyder undervisningsmateriale til 8.-10. klasse med fokus på kunst, kultur og kreativitet. Materialerne tager afsæt i kunstnernes egne ord og værker, som udtrykker aktuelle samfundsmæssige tendenser såvel globalt som specifikt for nogle af udviklingslandene.