Verden i Børnehøjde

I 2015/2016 har Globale Skolepartnerskaber i samarbejde med SOS Børnebyerne gennemført projektet Verden i Børnehøjde, hvor 10 danske folkeskoler har deltaget og er blevet parret med en samarbejdsskole i henholdsvis Zanzibar, Rwanda og Laos.

Det særlige ved projektet har været, at det har henvendt sig til de alleryngste elever. Ofte er internationale projekter og udvekslingsprogrammer forbeholdt eleverne i udskolingen – men her var tanken at indskolingens elever skulle involveres og møde jævnaldrende fra en anden del af verden.

Projektet er på sine to år nået ud til næsten 2000 elever, der har fået lidt mere af verden ind under huden.

De 10 danske skoler, der har været involveret, har dog gjort sig meget forskellige erfaringer i projektet. For mange har kommunikationen været svær og det har været udfordrende at oprette en stærk lærer-til-lærer relation, som er kernen i et bæredygtigt skolepartnerskab. Her har udvekslingerne af tegninger og breve været få, men der har stadig været fokus på at lære et fremmed land og kultur at kende og både de afrikanske, laotiske og danske skolebørn har haft temadage, der har givet børnene en øget forståelse for forskelle og ligheder landende imellem. Andre partnerskaber er spurtet derud af med raketfart og kemien mellem partnerlærerne har gjort, at der har været overskud og mulighed for flere udvekslinger.

Selvom det officielle projekt nu er ovre, så vil Globale Skolepartnerskaber selvfølgelig fortsat arbejde videre med at udbrede skolepartnerskaber – også til de mindste klasser – og lade børnene opdage, hvor meget de har tilfælles med andre børn uanset hvor i verden de bor.

Mere information om projektet:

Idékatalog: Verden i Børnehøjde

Evalueringsrapport og eksempler på elevernes tegninger, breve og billeder

Link til SOS Børnebyernes underside Verden i Børnehøjde (inkl. videoer fra Rwanda, Laos og Tanzania)

Projektet Verden i Børnehøjde er støttet af Danidas Oplysningsbevilling