Årsberetninger

Globale Skolepartnerskabers årsberetning 2016: Globale Skolepartnerskabers årsberetning 2015:

Tidligere årsberetninger: Se arkiv

Andre udgivelser

Evaluering af projektet Verden i Børnehøjde (2016)

Case study: Partnerskaber mellem skoler i Danmark og Palæstina (2015)

Case study: School Partnerships between Denmark and Kenya (2014)

Evaluering af pilotprojektet Sæt Verden i Børnehøjde (2014)

Evaluering af Mellemøst-projekt – DEMENA (2012)

Eksternt review af Globale Skolepartnerskabers pilotår (2011)

Eksterne rapporter om skolepartnerskaber

Evaluering af det britiske skolepartnerskabsprogram Global School Partnerships fra National Foundation for Educational Research:
Global School Partnerships: Programme Impact Evaluation Report (2011)
(Indledes med executive summary)

Evaluering af de britiske skolepartnerskabsprogrammer fra Institute of Education ved University of London:
The Influence of North South School Partnerships (2009)
(Indledes med executive summary)