Projekter

IDEALIST Project – kulturveksling i Georgien

Kulturudvekslingsprojekt for 15 unge danske lærere og lærerstuderende, som under en uges besøg i Georgien mødtes med en gruppe jævnaldrende georgiere for at diskutere begreber som kulturforståelse, interkulturel læring og inklusion med afsæt i deres eget kulturmøde. Gennemført i samarbejde med InoChange i Georgien. Afsluttes 2017.

Verden i børnehøjde – fase 2

Samarbejdsprojekt for indskolingselever i 10 danske folkeskoler og skoler i Tanzania, Rwanda og Laos. Eleverne lærte om samarbejdslandet og udvekslede tegninger og billeder, og nogle havde også fælles Skype-møder. Gennemført i samarbejde med SOS Børnebyerne. Afsluttet 2016.
Se underside om projektet og læs evalueringen.

Internationalisering på hjemmebane

Internationaliseringsprojekt med fokus på partnerskaber og deltagelse af en række ungdomsuddannelser i Region Midtjylland. Et af projektets formål er at arbejde med internationalisering som andet og mere end udlandsrejser. Globale Skolepartnerskaber fungerer som konsulent på projektet. Afsluttet 2016.
Se afrapportering fra den afsluttende konference og læs uddrag fra antologien Udsyn her.

Youth Dialogue: Denmark/Palestine

Dialogprojekt mellem fire danske gymnasier og fire gymnasier i Palæstina. Eleverne samarbejdede online men fik også lejlighed til at mødes, da en gruppe lærere og elever fra Palæstina kom på en uges besøg i Danmark. Afsluttet 2014.
Se projekthjemmeside og case study
North-South Connection

Fælleseuropæisk skolepartnerskabsprojekt mellem europæiske og afrikanske skoler. Fire danske gymnasier samarbejdede med gymnasier i Kenya, heraf tre skoler placeret i Kibera-slummen. Gennemført i samarbejde med 3 europæiske ngo’er. Afsluttet 2014.
Se case study af den danske del af projektet.
Sæt Verden i Børnehøjde

Samarbejdsprojekt for indskolingen i danske og etiopiske skoler. 2. og 4. klasses elever udvekslede tegninger, sange og danse, og eleverne “mødtes” via Skype. Gennemført i samarbejde med SOS Børnebyerne. Afsluttet 2014.
Se evaluering og videodokumentation.
Denmark-Middle East school partnership programme

Mellemøstprojekt med etablering af partnerskaber mellem skoler i Danmark og skoler i Jordan og Libanon. Seks danske gymnasier etablerede samarbejder med skoler i henholdsvis Jordan og Libanon. Afsluttet 2012.
Verdensbilleder i bevægelse

Afholdelse af spoken word workshops på danske skoler af afrikanske kunstnere. Fire afrikanske digtere og spoken word kunstnere fra Ghana, Kenya og Zimbabwe optrådte og gennemførte workshops for danske elever. Gennemført i 2011 i samarbejde med Center for Kultur og Udvikling (CKU).

Globale Skolepartnerskaber pilotprojekt

Pilotprojekt med etablering af 11 partnerskaber mellem danske skoler og skoler i Egypten, Indien, Kenya og Tanzania. Gennemført i 2010.
Se gennemførte undervisningsforløb
Læs eksternt review af pilotåret

Resultater

I løbet af foreningens første 5 år har Globale Skolepartnerskaber ydet støtte til etablering og udvikling af partnerskaber mellem danske skoler og skoler i Egypten, Jordan, Libanon, Palæstina, Nepal, Indien, Kenya, Tanzania, Ghana, Uganda og Etiopien, og flere tusinde danske elever har været involveret i konkrete partnerskabsprojekter med skoler i de lande.

Vi har desuden hjulpet med gennemførelsen af over 90 lærerrejser, som har involveret både danske læreres besøg på deres partnerskole og udenlandske læreres besøg på de danske skoler.
Læs om mulighederne for at få tilskud til lærerudveksling her.

Se videointerview med nogle af de elever, der har været involveret i de forskellige projekter og samarbejder her.

Vi fik en fantastisk samarbejdsskole i Tanzania – med mulighed for elev- og lærerrelaterede samarbejdsaktiviteter i mange år fremover!

Povl Erik Wolff, inspektør på Bakkeskolen i Kolding

Jeg synes, der skulle være meget mere samarbejde mellem skoler i forskellige lande, for man har så mange fordomme, og man kender ikke andres kulturer. Men når man møder dem, så lærer man bare så meget. Og hvis man ikke har mulighed for at mødes, så kan man måske bare e-maile eller lave videoer i stedet. Man bliver nødt til at opleve det for at forstå, hvor fedt det er!

Theresa, elev på Grenaa Gymnasium