Organisation

Globale Skolepartnerskabers bestyrelse består af følgende medlemmer:

 • Morten Friis Møller (formand)
  - uddannelsespolitisk seniorrådgiver i Nordisk Ministerråd (individuel valgt)
 • Finn Arvid Olsson (næstformand)
  - international chef på Køge Handelsskole (valgt på vegne af Køge Handelsskole)
 • Jakob Clausager Jensen (kasserer)
  - konsulent for internationale aktiviteter i Efterskoleforeningen (valgt på vegne af Efterskoleforeningen)
 • Mette Thorup Pedersen
  - international koordinator på Helsingør Gymnasium (valgt på vegne af Helsingør Gymnasium)
 • Anders Reimers Larsen
  - sekretariatsleder i Operation Dagsværk (valgt på vegne af Operation Dagsværk)
 • Marie Sandvad Pedersen
  - global koordinator på Kalundborg Gymnasium og HF (valgt på vegne af Kalundborg Gymnasium og HF)
 • Susanne Pascal
  - sekretariatsleder i MUNDU – Center for global dannelse (valgt på vegne af MUNDU)
 • Helle Skovmose
  - uddannelseskonsulent i Mellemfolkeligt Samvirke (valgt på vegne af MS)

Medlemsskoler

Se listen over de skoler, der er medlemmer af Globale Skolepartnerskaber på denne oversigt.

Dokumenter

Globale Skolepartnerskabers vedtægter.

Se årsberetninger.