Om Globale Skolepartnerskaber

Globale Skolepartnerskaber arbejder på at styrke den globale dimension i undervisningen gennem skolepartnerskaber mellem danske skoler og skoler i andre dele af verden.

Partnerskaberne bygger på lærerudveksling og et tæt samarbejde mellem lærerne om at identificere fælles temaer til forløb, der kan involvere eleverne på begge skoler. Målet er at:

  • give eleverne en forståelse af, hvordan deres liv og fremtid er tæt forbundet med børn og unges liv andre steder i verden
  • styrke global kultur- og samfundsforståelse
  • skabe engagement i globale udfordringer

Se en kort Prezi-præsentation af foreningen (klik nedenfor):

Historik

Globale Skolepartnerskaber er opstået på initiativ af Globale Gymnasier. Det er inspireret af lignende skolepartnerskabsprogrammer i Storbritannien, hvor erfaringerne viser, at partnerskaber kan være et velfungerende redskab til at styrke det globale perspektiv i undervisningen.

Forarbejdet til programmet begyndte med et researchbesøg i juni 2009 hos det store britiske skolepartnerskabsprogram DGSP i Edinburgh, som på det tidspunkt lå under British Council. På baggrund af besøget besluttede Globale Gymnasier at afprøve en lignende model i en dansk sammenhæng.

I 2010 blev der med en bevilling fra Danida iværksat et etårigt pilotprojekt med deltagelse af 12 danske skoler. Pilotåret blev fulgt op af et eksternt review udført af konsulentbureauet Complexitet, og da konklusionerne herfra var positive, blev det besluttet i marts 2011 at stifte Globale Skolepartnerskaber som en selvstændig ngo.