Bliv medlem

Som medlem af Globale Skolepartnerskaber får man som uddannelsesinstitution:

 • Mulighed for at deltage i forskellige globale samarbejdsprojekter
 • Etablering af kontakt til partnerskoler
 • Adgang til vejledning og rådgivning
 • Nedsat pris som deltager på workshops
 • Mulighed for at søge rejsestipendier til lærere
 • Adgang til netværksmøder og videndeling på tværs af skoler
 • Hjælp til planlægning af samarbejder og støtte i processen

Kontakt os for mere information.

Medlemskontingent

Det årlige kontingent er fastsat til:

 • Individuelle medlemmer: 100 kr.
 • Grundskoler og efterskoler: 1.000 kr.
 • Øvrige uddannelsesinstitutioner, herunder ungdomsuddannelser og højskoler: 5.000 kr.
 • Kommuner: 7.500 kr.
 • Andre organisationer (fx ngo’er): 500 kr.

Ønsker du at melde din skole ind, kan du sende en mail med angivelse af skolens EAN-nummer, så opkræves medlemskontingentet per e-faktura.

Eller indsend nedenstående oplysninger til info@globaleskolepartnerskaber.dk:

 • Navn (person for individuelle medlemmer / institution for kollektive medlemmer)
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • E-mail adresse

Og overfør medlemskontingentet til Globale Skolepartnerskabers konto hos Merkur: 8401 – 1154162. Husk at angive navn i meddelelsesfeltet, så vi kan identificere indbetaleren.