Mange skoleelever i Danmark har nydt godt af det globale skolepartnerskab, der begyndte at vokse i slutningen af 1990’erne. Global School Partnership (GSP) bevægelsen har udviklet sig til et værktøj til at styrke og udvide samarbejdet mellem uddannelsesfaciliteter på tværs af verden og globaliserende lokalområder.

GSP programmet i Danmark forbinder lokalklasser med klasser fra hele verden. Det har hjulpet danske studerende med at opnå ny viden om andre samfundsmiljøer og kulturer. Studerende har mulighed for at udveksle ideer, deltage i virtuelle klasselokaler og samarbejde på udviklingen af projekter sammen med partnere over hele verden.

GSP har dog meget større indflydelse end bare vidensdeling og læring. Programmet hjælper danske studerende med at udvikle deres sociale færdigheder såsom teambuilding, problemløsning, forhandling og kreativ tænkning. Det styrker også selvtilliden hos børnene, forbedrer deres forståelse af det globale miljø, egen identitet og dagens verden, observante karaktertræk, øge deres kompetenceindsatsmuligheder og opmuntrer til etnisk mangfoldighed.

GSP giver danske børn mulighed for at møde andre unge i andre lande og udvikle social bevidsthed omkring forskellige sprog og kulturer. Ved at give eleverne en direkte erfaring med folk fra forskellige dele af verden, hjælper GSP dem til bedre at forstå andres opfattelser og perspektiver på verden omkring dem. Børnene bliver mere tolerante over for diverse meninger og begynder at respektere forskelle mellem mennesker fra forskellige lande.

Globalt skolepartnerskabserfaring er et rigtigt godt supplement til alle andre former for traditionel undervisning; det styrker ikke blot de sociale færdigheder hos eleverne, men skaber en bredere accept af både kulturelt mangfoldighed på tværs af landegrænserne samt ligestilling mellem lokale samfundsnormer. På den måde bringer GSP Danmark endnu tættere til en fredelig, velinformeret fremtid.

I dag går skoler og andre læringsinstitutioner verden over sammen i et fælles bælte for at udvikle deres undervisning og læring ved hjælp af globalt partnerskab. Dette initiativet, kaldet Global School Partnership Movement, er et mål for mange skoler, herunder dem i Danmark.

Global School Partnership begyndte som et projekt fra Google Education med det mål at forbinde skoler verden over gennem en plattform, der støtter globale samarbejdsprojekter. Initiativet blev naturligvis godtaget af skolerne, da det gav dem mulighed for at lære om andre kulturer og tilegne sig nye evner og kundskaber gennem global kommunikation.

Den første danske studenterklasse, der deltog i det globale partnerskab, var Aarhus Katedralskole i 2019. Initiativet bragte den århusianske klasse tættere på og åbnede vejen til samarbejde med en studenterforening i Chile. Fremragende resultater er blevet vist med projektet. Eksempelvis har skolens studieprogram udvidet sig kraftigt som resultat af de nye idéer der er opstået fra den internationale samarbejdsproces.

I dag har forskellige danske skoler sluttede sig til Global School Partnership Movement for at have glæde af initiativet og dets billige effekter på uddannelsessystemer overalt i verden. Allesammen fremhæver de potentialet i det initiativ og siger, at det har givet dem flere ressourcer til intellektuel udvikling og kulturel tolerance.

Global School Partnership Movement er især godt modtaget bland studerende og lærere, da det har tilladt dem at udforske nye fag og vores tilhørsforhold til forskellige kulturer i en anden dybde – helt uden at måltid leaves Danmarks grænser. Dette initiativ vil sandsynligvis øge populariteten endnu mere, da mange skoler søger samarbejdspartnere for yderligere at udvikle undervisningsmiljøet via global praksis.