Archive for the ‘ program ’ Category

Globale Venskabsbørnehaver – et pilotprojekt

5th december 2017 | 0 Comments

På pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen UCC i København er de gået i gang med at forberede pilotprojektet Globale Venskabsbørnehaver, som skal undersøge mulighederne for at lave internationale samarbejder på børnehaveniveau. Det er de to børnehaver Lunden og Elverhøj i Gentofte, som skal deltage fra dansk side, og de skal samarbejde med to børnehaver (preschools) i Ghana. [...]


Kulturmøde i Georgien

26th april 2017 | 0 Comments

I påsken tog 15 unge danske lærere og lærerstuderende på interkulturel udveksling i byen Rustavi i Georgien under overskriften IDEALIST – Intercultural Dialogue for Inclusion, Solidarity and Tolerance. De tilbragte ugen sammen med 15 jævnaldrende georgiske unge og havde et tæt pakket program med oplæg, øvelser og diskussioner om kulturforståelse og interkulturel læring. Der var [...]


Holdet er sat til Georgien

6th januar 2017 | 0 Comments

15 unge mennesker, der alle arbejder med undervisning og lærergerningen på den ene eller anden måde, rejser med Globale Skolepartnerskaber til Georgien i påsken 2017. Deltagerne skal sammen med en gruppe georgiske lærerstuderende dykke ned i begreber som kulturforståelse, interkulturel læring og inklusion med afsæt i deres eget kulturmøde. Det er et stærkt hold, der [...]


Tilmeld dig interkulturel camp i Georgien

15th november 2016 | 0 Comments

Deadline var 15. december, men der er stadig een plads tilbage på udvekslingscampen i Georgien, som Globale Skolepartnerskaber arrangerer i samarbejde med den georgiske organisation InoChange i påsken 2017. Campen vil samle unge lærere og lærerstuderende fra Georgien og Danmark og sætter fokus på interkulturel dialog og interkulturelle kompetencer.


Internationalisering er ikke bare dyre og ekslusive rejser

7th september 2016 | 0 Comments

Projektet Internationalisering på hjemmebane kulminerede den 24. august i en flot konference på Aarhus Statsgymnasium, hvor ikke færre end 100 undervisere, internationale koordinatorer og rektorer var samlet for at samle op på de erfaringer, de forskellige medvirkende gymnasier i Region Midt har gjort sig. Konferencen blev åbnet af Anne-Birgitte Rasmussen, formand for Danske Gymnasier, der [...]


Medlemstilbud: Interkulturel dialog i Georgien

30th august 2016 | 0 Comments

I påsken 2017 arrangerer Globale Skolepartnerskaber i samarbejde med den georgiske organisation InoChange en udvekslingscamp for unge lærere og lærerstuderende, der ønsker at blive klogere på interkulturel dialog og på hvordan man kan arbejde med mangfoldighed og inklusion. Hovedformålet med campen er at deltagerne gennem mødet med en gruppe georgiske unge lærere og lærerstuderende tilegner [...]


Små videofortællinger fra børns hverdag i andre lande

5th februar 2016 | 0 Comments

SOS Børnebyerne har produceret en række små videofortællinger, hvor børn i Rwanda, Tanzania og Laos fortæller om deres skole og hverdag. Videoerne er lavet til Verden i børnehøjde-projektet, som SOS Børnebyerne udfører i samarbejde med Globale Skolepartnerskaber, og hvor indskolingselever på 10 danske skoler er i kontakt med jævnaldrende elever på SOS Børnebyerne skoler i [...]


Årets første rejsestipendier er blevet tildelt

20th januar 2016 | 0 Comments

En række medlemsskoler var hurtigt ude med ansøgninger til Danida for at stille sig forrest i køen til tildeling af rejsestipendier i 2016, og det har båret frugt. Skovbrynet Skole i Bagsværd har således fået tildelt et rejsestipendium, så to lærere kan rejse til Tanzania og besøge skolens nye partnerskole på Zanzibar. Skolen på Zanzibar [...]


Hvad kom der ud af lærerrejserne i 2015?

20th januar 2016 | 0 Comments

Vi har i Globale Skolepartnerskaber lavet en opsamling på, hvad der kom ud af de lærerrejser, der i 2015 blev gennemført af foreningens medlemsskoler med tilskud fra Danidas rejsestipendiumordning. I 2015 fik to skoler tildelt rejsestipendier til lærerrejser til henholdsvis Etiopien og Ladakh/Indien. Tre skoler fik tildelt omvendte rejsestipendier, som giver mulighed for at invitere [...]


Verden i børnehøjde-workshops afholdt

5th november 2015 | 0 Comments

I slutningen af oktober afholdt Globale Skolepartnerskaber og SOS Børnebyerne introworkshops for de lærere, der deltager i Verden i børnehøjde-projektet, hvor indskolingsklasser på ti danske skoler kommer i kontakt med elever på skoler drevet af SOS Børnebyerne i Rwanda, Tanzania og Laos. Der blev afholdt en workshop i henholdsvis Egtved og København, og i alt [...]