Workshops

Globale Skolepartnerskaber tilbyder lærere og internationale koordinatorer workshops i, hvordan man opbygger velfungerende partnerskaber med skoler i andre dele af verden, og hvordan man anvender partnerskaberne til at give globalt perspektiv til undervisningen.

1. Introduktionsworkshop

Introworkshoppen omhandler de grundlæggende principper for opbygningen af partnerskaber, muligheder og perspektiver for undervisningen samt anbefalinger til, hvordan partnerskabet kan styrkes og gøres langsigtet. Indhold:

  • Anbefalinger til et velfungerende partnerskab
  • Hvad kan et skolepartnerskab bidrage med?
  • Kommunikation og forestillinger
  • Den globale dimension på skoleskemaet
  • Forberedelse og identificering af mulige partnere

Workshoppen er tiltænkt lærere fra skoler, der er interesserede i at etablere eller netop har påbegyndt et skolepartnerskab. Den primære målgruppe er skoler, der ønsker at samarbejde med skoler i udviklingslande, men skoler med planer om partnerskaber i andre lande kan også deltage.

2. Sociale medier i undervisningen

Workshoppen retter sig mod lærere, som gerne vil anvende sociale medier i undervisningen og i samarbejdet med en partnerskole, men mangler inspiration til, hvad de forskellige medier kan bidrage med, og hvordan de kan inddrages i undervisningen. Indhold:

  • Introduktion til de væsentligste sociale medier, og hvad de kan bidrage med i en undervisningssammenhæng
  • Fordele og faldgruber – hvad skal overvejes, når sociale medier inddrages i undervisningen?
  • Cases med erfaringer, anbefalinger og inspiration
  • Idéudvikling og planlægning af undervisningsaktiviteter

Tilbagemeldinger fra deltagere:

Der var rigtigt mange konkrete forslag til, hvordan man kontakter og kommunikerer med partnere.
Jeg føler, at man nærmest har fået en opskrift på at oprette et partnerskab.

Godt at få genopfrisket begejstringen for mulighederne i internationalt samarbejde.

Jeg har fået større lyst til at få noget sat i gang på min skole.

Kommende workshops

Dato Type Sted Book


Information om kommende workshops opdateres løbende. Der er pt. ingen workshops planlagt, men du kan få afholdt en workshop på din egen skole. Kontakt Globale Skolepartnerskaber.

Introworkshoppen omhandler de grundlæggende principper for opbygningen af partnerskaber, muligheder og perspektiver for undervisningen samt anbefalinger til, hvordan partnerskabet kan styrkes og gøres langsigtet. Indhold:

Globale Skolepartnerskaber - Fælledvej 12 - 2200 København N - (+45) 2664 0083 - info[at]globaleskolepartnerskaber.dk