Workshops

Globale Skolepartnerskaber tilbyder at komme ud på landets uddannelsesinstitutioner og afholde workshops i, hvordan man opbygger velfungerende partnerskaber med skoler i andre dele af verden, og hvordan man anvender partnerskaberne til at give globalt perspektiv til undervisningen.

Vi har ikke et fast workshop-udbud, men har en række oplæg vi ofte har været ude med. Derudover tilbyder vi også at skræddersy workshops til den enkelte skoles behov. Kontakt Globale Skolepartnerskaber for mere information.

 

1. Introduktionsworkshop

Introworkshoppen omhandler de grundlæggende principper for opbygningen af partnerskaber, muligheder og perspektiver for undervisningen samt anbefalinger til, hvordan partnerskabet kan styrkes og gøres langsigtet. Workshoppen er tiltænkt lærere fra skoler, der er interesserede i at etablere eller netop har påbegyndt et skolepartnerskab. Den primære målgruppe er skoler, der ønsker at samarbejde med skoler i udviklingslande, men skoler med planer om partnerskaber i andre lande kan også deltage.

Indhold:

 • Anbefalinger til et velfungerende partnerskab
 • Hvad kan et skolepartnerskab bidrage med?
 • Kommunikation og forestillinger
 • Den globale dimension på skoleskemaet
 • Forberedelse og identificering af mulige partnere

 

2. Skolepartnerskaber for Verdensmålene

I 2015 vedtog FN 17 meget ambitiøse mål til at løse mange af verdens største udfordringer. Vi skal udrydde fattigdom og sult, vi skal sikre bæredygtighed og beskytte vores miljø og vi skal arbejde hen imod en større global lighed. Hvad enten man samarbejder med en skole i USA eller i Kenya, så er FNs Verdensmål et oplagt samarbejdspunkt og vi kan give jer ideer til spændende samarbejdsområder. Se mere her.

Indhold:

 • Hvordan kan et skolepartnerskab styrke læring om verdensmålene?
 • Best practices fra tidligere projekter om verdensmålene
 • Ideer til materiale
 • Eksempler på interaktive læringsværktøjer
 • Afprøvning af lege og øvelser

 

3. Sociale medier i undervisningen

Workshoppen retter sig mod lærere, som gerne vil anvende sociale medier i undervisningen og i samarbejdet med en partnerskole, men mangler inspiration til, hvad de forskellige medier kan bidrage med, og hvordan de kan inddrages i undervisningen. Indhold:

 • Introduktion til de væsentligste sociale medier, og hvad de kan bidrage med i en undervisningssammenhæng
 • Fordele og faldgruber – hvad skal overvejes, når sociale medier inddrages i undervisningen?
 • Cases med erfaringer, anbefalinger og inspiration
 • Idéudvikling og planlægning af undervisningsaktiviteter

 

Pris

Prisen varierer alt afhængigt af workshoppens varighed og indhold. Vi giver særligt fordelagtige priser til vores medlemmer. Kontakt Globale Skolepartnerskaber for mere information.

 

Tilbagemeldinger fra deltagere:

Der var rigtigt mange konkrete forslag til, hvordan man kontakter og kommunikerer med partnere.
Jeg føler, at man nærmest har fået en opskrift på at oprette et partnerskab.

Godt at få genopfrisket begejstringen for mulighederne i internationalt samarbejde.

Godt at få at vide at man er “på rette vej”. Det er vigtigt, når det er noget nyt, man ikke har prøvet før, og det giver en vis form for tryghed.

Der var en rigtig god variation i dagen og vi blev også udfordret. Det var godt med konkrete øvelser og lege sidst på dagen, så vi også selv skulle på gulvet.

Introworkshoppen omhandler de grundlæggende principper for opbygningen af partnerskaber, muligheder og perspektiver for undervisningen samt anbefalinger til, hvordan partnerskabet kan styrkes og gøres langsigtet. Indhold: