Du kan læse Globale Skolepartnerskabers manual i, hvordan man etablerer og kan anvende et partnerskab. Det er en grundig step-by-step guide, som leder dig gennem alle de forskellige skridt. Herunder kan du se en kortere oversigt over, hvordan man kommer i gang.

Etablering af partnerskabet

Grundlæggende kan man sige, at der er 3 trin i en opstart:

1. Find mulige partnerskoler
Se mulighederne under Find partnerskole.

2. Kontakt skoler
Hvis du bruger en onlinedatabase, er det ikke nok bare at registrere din skole. Du skal selv tage kontakt og helst til en håndfuld skoler til en start. Der er altid nogen, der allerede har fundet et partnerskab eller som ikke længere er interesserede. Sandsynligvis kommer der svar tilbage fra et par skoler i løbet af en uges tid eller to. Husk at tjekke spamfilteret – nogle gange havner svarene her. I manualen er der foreslået et skema, som du kan bruge som introduktion af din skole, når du er kommet i kontakt med en partnerskole.

3. Etabler kontakt
Når du har fået svar fra en skole, kan du for eksempel bede den om at udfylde et skema som dit eget, så du har overblik over, hvad deres forventninger til et samarbejde er. Når du efter den indledende korrespondance har fundet den skole, du gerne vil gå videre med, skal du huske også at introducere dig selv  – både fagligt og gerne lidt personligt.

Næste skridt

Skolepartnerskaber udvikler sig meget forskelligt. Nogle partnerskaber involverer opbygning af forløb og fælles undervisningsaktiviteter flere gange i løbet af et skoleår, andre består af virtuelle udvekslinger mellem eleverne (via mail, Facebook eller andre online platforme) eller fører til studieture, fælles projekter eller andet. Her er lidt forslag til, hvordan du kommer videre og finder ud af, hvad du vil bruge dit partnerskab til.

1. Inspiration
Globale Skolepartnerskaber tilbyder lærerworkshops til skoler, der er interesserede i at etablere eller netop har påbegyndt et skolepartnerskab. Du kan også finde undervisningsmaterialer til grundskolen og ungdomsuddannelserne om globale temaer, som kan give inspiration til emner, som du ville kunne samarbejde med din partnerskole om.

2. Lærerrejser
En rigtig god måde at styrke et skolepartnerskab på er lærerudvekslingsbesøg, hvor en lærer fra den danske skole får mulighed for at besøge partnerskolen og omvendt. Det giver lærerne lejlighed til at planlægge det videre samarbejde grundigt og giver dem et godt indblik i hinandens land, kultur, hverdag og i uddannelsessystemet i det pågældende land. Læs mere om mulighederne for at søge tilskud til lærerrejser.

Hvad får man ud af det?

At etablere et skolepartnerskab bør være en skolebeslutning. Det vil sige, at skolens ledelse skal bakke op om initiativet og være villig til at afsætte den fornødne tid. For selvom samarbejdet i udgangspunktet bør baserer sig på undervisningstemaer, som allerede indgår i læseplanerne, er det tidskrævende at samarbejde med en skole i et andet land, og især etableringsfasen kræver jævnlig kontakt med partnerskolen.

Til gengæld kan partnerskabet bidrage til skolens internationale profil og give undervisningen globalt perspektiv. Skolepartnerskaber kan være med til at opbygge:

  • Evnen til at anvende redskaber interaktivt (teknologi, sprog, kommunikation)
  • Evnen til at kunne samarbejde med folk med forskellige baggrunde
  • Evnen til at handle selvstændigt

For lærerne kan partnerskabet giver anledning til at udveksle ideer, at blive inspireret til at afprøve nye undervisningsmetoder og til i det hele taget at reflektere over egen undervisningspraksis. For eleverne kan partnerskabet bidrage til specifik viden om partnerlandet, øget viden om globale problematikker og til, at de får udfordret forestillinger og fordomme om andre lande og kulturer og får større forståelse for kulturforskelle og -ligheder.