Rejsestipendier

Et rejsestipendium giver dig mulighed for at besøge din partnerskole og få besøg af din kollega fra partnerskolen. Rejserne skal give jer mulighed for at lære hinanden bedre at kende, så I kan opbygge en god samarbejdsrelation, få et indtryk af hinandens lande, kulturer og uddannelsessystemer samt planlægge udviklingen af fælles undervisningsforløb. Det vil desuden være en god anledning til at begynde at udarbejde en partnerskabsaftale.

Hvem kan søge

Rejsestipendierne kan søges af danske skoler – både grundskoler og ungdomsuddannelser – som:

  • har fundet en partnerskole og indledt en dialog vedrørende samarbejdet
  • er medlem af Globale Skolepartnerskaber (bliv medlem)

Rejsestipendierne kan anvendes til partnerskaber med skoler i lav- og mellemindkomstlande. Se Danidas oversigt over lande her.

Hvordan

Stipendier dækker rejseudgifter for op til 15.000 kr. per person, og en skole kan søge til, at to lærere rejser sammen. Der kan søges til både besøg på partnerskolen (rejsestipendium) og besøg i Danmark af partnerlæreren (omvendt rejsestipendium). Vi opfordrer til, at man i udviklingen af et partnerskab planlægger besøg begge veje. Begge stipendier søges via Danida, som har reserveret et begrænset antal rejsestipendier og omvendte rejsestipendier til dette formål. Det skal fremgå af ansøgningen, at den er indgivet efter aftale med Globale Skolepartnerskaber, og det er derfor vigtigt, at Globale Skolepartnerskaber kontaktes inden udarbejdelsen af ansøgningen.

Der lægges vægt på, at I har gjort jer overvejelser om, hvordan partnerskabet skal forankres på henholdsvis jeres egen skole og på partnerskolen, og hvilke aktiviteter I vil kunne lave sammen. Se i øvrigt retningslinjerne herunder. Ansøgningerne behandles løbende.

Download retningslinjer for rejsestipendier

For spørgsmål kontakt Globale Skolepartnerskaber.

Andre muligheder for støtte

Hvis du er interesseret i partnerskaber med europæiske skoler, er der muligheder for at søge tilskud via ERASMUS+ programmet.