Introduktionsforløb

Her har vi samlet en række forslag til kortere introduktionsforløb, som kan være første skridt i et partnerskab og en måde at introducere eleverne til hinanden inden for en faglig ramme. Ideerne er samlet ind blandt lærere på Globale Skolepartnerskabers workshops.

Madopskrifter

Elever på begge skoler interviewer deres forældre eller bedsteforældre om deres favoritmadopskrifter. Opskrifterne oversættes og lægges på en fælles blog. Forskellige madtraditioner og forskelle på den mad, bedsteforældrene og de unge selv spiser, diskuteres. Arbejdet kan evt. suppleres med drøftelser om kostråd og sundhed: Er der forskelle på, hvad man mener, der er sundt at spise mellem de to lande – og mellem generationerne?

Ordsprog

Elever på begge skoler indsamler ordsprog. De oversættes og udveksles. Findes der ordsprog i de to lande, som udtrykker det samme med på forskellig måde? Undersøg de bagvedliggende kulturelle og geografiske forklaringer på ordsprogene: Hvilke elementer indgår, og hvad siger billedsproget om det sted, ordsproget stammer fra?

Danmarksbilleder

Eleverne udvælger 10 billeder, som de mener, vil give partnerskolen et retvisende billede af Danmark eller livet i Danmark. De kan fx søge via Google billeder eller Flickr. Alternativt kan lærerne udvælge 25-30 billeder, der på forskellig vis illustrerer Danmark, og derudfra bede eleverne udvælge de 10 billeder.

Mindst ét af billederne skal udfordre de fordomme (positive eller negative), som udlændinge kunne have af Danmark. Lad eleverne præsentere deres udvalg og forklare, hvilket billede de mener udfordrer fordomme om Danmark og hvorfor.

Diskuter hvilke overvejelser, der blev gjort i udvælgelsen, hvor fordommene om Danmark stammer fra og evt. hvor elevernes billeder /viden om partnerlandet kommer fra? Del elevpræsentationerne med partnerskolen. Man kan hente inspiration i UNESCO-projektet ”Scenes and Sounds of My City”.

Filmen om mit land

De danske elever laver en kort Danmarksfilm og eleverne på partnerskolen gør det samme om deres land. Filmene udveksles og diskuteres. Eleverne kan foretage en egentlig medieanalyse og diskutere, hvorfor er filmene prioriteret, som de er. Brug evt. filmene til at lokalisere et fælles emne, som der kan arbejdes videre med.

Tip: Lav filmene korte (max 5 min.), så prioritering af stoffet også bliver en udfordring, og så de er lette at uploade til nettet og mulige for en skole med langsommere netforbindelse at hente ned. Upload til YouTube eller Vimeo – dermed undgår I at skulle bøvle med forskellige filmformater.

Andre introprojekter

Man kan også få inspiration til kortere samarbejdsprojekter – og selv deltage i dem – via platforme som ePals.com og iEARN. Læs mere om dem her.