Sæt fokus på ligheder og forskelle i kulturmødet

Omkring 50 deltagere havde fundet vej til Metropol, da AFS Interkultur og Globale Skolepartnerskaber afholdt konference om Kulturmøder i undervisningen torsdag den 28. september.

Iben Jensen, professor ved Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet, lagde ud med et oplæg om interkulturelle kompetencer. Hun pegede på, at læring opstår, når eleverne selv opdager sammenhængene og oplever undervisningen som relevant. Derfor er det vigtigt, at undervisere og institutioner formår at skabe rum for, at det kan ske, når vi arbejder med at udvikle interkulturel kompetence. Vi har været tilbøjelige til at fokusere meget på ligheder i kulturmødet, men Iben Jensen understregede, at det er vigtigt også at adressere forskellene, da det er dem, der udfordrer vores syn på virkeligheden. Interkulturel kompetence omfatter netop både identifikation og perspektivudvidelse – ligheder og forskelle.

Derefter gav Mette Jørgensen og Britta Kornholt fra UCC deres bud på internationalisering og interkulturel kompetence set fra et læreruddannelsesperspektiv. Mette Jørgensen, der er leder af det internationale område på UCC, opridsede nogle af de politiske agendaer, der har haft indflydelse på internationalisering af uddannelserne, og Britta Kornholt, der er praktikkoordinator og lektor, beskrev en række cases fra hendes undervisning på læreruddannelsen i Kristendomskundskab, Livsoplysning og Medborgerskab (KLM). I hendes optik rummer faget også globalt medborgerskab, og i et differentieret klasseværelse, hvor studerende med forskellig kulturel og social baggrund mødes, opstår der både i og uden for undervisningen situationer, der giver anledning til at diskutere kulturmøde, konflikthåndtering og ligheder og forskelle.

Aktive deltagere til konferencen byder ind

Kirstine Jordan fra Trekronerskolen delte erfaringer fra sit arbejde som international koordinator og fra forskellige internationale samarbejdsprojekter på skolen. Hun understregede, at det ikke er nok alene at eksponere eleverne for et kulturmøde. Det rykker først for alvor noget, når man kan få dem til at reflektere over mødet og deres egen rolle i det.

Gerda Pedersen, der er lærer på Midtskolen – Afdeling Sofiendal, præsenterede et undervisningsforløb, som hun i et projektforløb havde afprøvet i tre overbygningsklasser (7., 8. og 9. klasse). Det tog udgangspunkt i en række billeder, som vækker associationer, der kan vise sig ganske langt fra virkeligheden og dermed sætter fokus på de forforståelser, vi møder verden med.

Dagen bød også på en kort præsentation af AFS Interkultur og Globale Skolepartnerskabers tilbud til skoler og på et spil Globetrotter faciliteret af AFS Interkultur, som satte gang i en livlig diskussion af, hvem der definerer reglerne, af rollen som majoritet og minoritet og af, hvordan man tilpasser sig nye situationer. Find AFS Interkulturs side med forskellige ressourcer om interkulturel læring her.

Fra AFS Interkultur og Globale Skolepartnerskaber takker vi for en god dag med spændende oplæg og veloplagte deltagere!


No Comments (yet)

Skriv en kommentar

Comments RSS Subscribe to the Comments RSS.