Faxehus Efterskole samarbejder om Verdensmålene

I august fik Faxehus Efterskole besøg af to lærere fra deres partnerskole Lycee Ibn Abbad, som er et marokkansk gymnasium. Lærerne fulgte den internationale studieretning og underviste tre dage på den danske skole.

Faxehus Efterskole og Lycee Ibn Abbad har samarbejdet i flere år, og elever fra efterskolen har besøgt det marokkanske gymnasium fire gange i løbet af de sidste tre år. Til COP22 i Marrakech sidste år lavede de to skoler et større samarbejde, hvor alle elever fra efterskolen og tre klasser fra gymnasiet i Marokko udformede en række statements, som de fik skrevet på bagsiden af postkort og brugte i en performance til selve COP22. 8 danske elever deltog i COP22 sammen med efterskolens teaterlærer og leder, og sammen med 8 marokkanske elever øvede og fremførte de en performance med isbjørnedragter, udlånt af kunstneren Jens Galschiøt.

Besøg fra partnerskolen i Marokko

Nu ønsker de to skoler at bygge videre på erfaringerne fra det projekt og udvide samarbejdet i en treårig periode med fokus på bæredygtighed og FN’s Verdensmål. Besøget og mødet mellem lærerne i august skulle lægge grunden for det videre samarbejde, og under besøget var de to lærere fra Marokko med til at starte efterskolens internationale studieretning op og deltog i drøftelserne af, hvilke af FN’s 17 Verdensmål, eleverne skal arbejde med frem mod deres besøg på gymnasiet i Marokko til januar.

De danske elever har udvalgt følgende Verdensmål:

Læs mere om Verdensmålene.

Nu skal de marokkanske lærere tilbage til deres skole og vælge fem mål sammen med deres elever. Derefter skal eleverne arbejde med målene for at finde konkrete forslag til, hvordan man kan gøre en forskel. De danske elever tager deres forslag med ind til Folketinget, hvor de skal mødes med Christian Poll (Å), som vil give eleverne feedback på deres idéer.

I begyndelsen af november mødes de danske og marokkanske elever i en Skype-session, hvor de fremlægger deres idéer for hinanden, og til januar når de danske elever tager til Marokko, vil eleverne i fællesskab diskutere idéerne og sammenligne, hvad målene betyder i henholdsvis Danmark og Marokko.

Hvis I på din skole også gerne vil samarbejde med en partnerskole om Verdensmålene, så find mere inspiration på vores side Skolepartnerskaber for Verdensmålene.

Faxehus Efterskole har fået tilskud til lærerbesøget fra Danida via Globale Skolepartnerskabers særlige aftale med Danida om rejsestipendier. Læs mere om ordningen her.


No Comments (yet)

Skriv en kommentar

Comments RSS Subscribe to the Comments RSS.