Trekronerskolen forbereder Indien-besøg

Trekronerskolen har fået tildelt et rejsestipendium fra Danida til to af skolens lærere, som rejser til Indien i november for at besøge partnerskolen Delhi Public School Greater Faridabad. Partnerskabet er nyt, og besøget skal bruges til at planlægge et kommende fælles projekt, som skal tage udgangspunkt i FN’s Verdensmål.

På Trekronerskolen bliver det de tre 3. klasser og fire 4. klasser, der involveres i projektet. Eleverne skal arbejde med sortering og håndtering af affald, som er valgt som emne på baggrund af FN’s verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion og mål nr. 6 om rent vand og sanitet.

3. klasserne skal lave en temauge om Indien, som vil give dem en forståelse for Indien og den indiske kultur, og så skal de arbejde med affaldshåndtering i Danmark og være med til at formidle, hvor vigtigt det er, at vi passer på vores natur.

4.klasserne skal arbejde med vandforbrug og energiformer i Danmark, herunder affaldsforbrænding, og eleverne i begge lande skal formidle deres viden om forskellige energiformer  og om affaldsindsamling og håndtering af affald i de to lande til hinanden via video og blogindlæg.

I Globale Skolepartnerskaber glæder vi os til at følge projektet og samarbejdet. Hvis I på din skole også gerne vil samarbejde med en partnerskole om Verdensmålene, så find mere inspiration på vores side Skolepartnerskaber for Verdensmålene.

Trekronerskolen har fået tilskud til lærerrejsen fra Danida via Globale Skolepartnerskabers særlige aftale med Danida om rejsestipendier. Læs mere om ordningen her.


No Comments (yet)

Skriv en kommentar

Comments RSS Subscribe to the Comments RSS.