Lærerstuderende med globalt udsyn

Et hold lærerstuderende på professionshøjskolen UCC har netop afsluttet specialiseringsmodulet “Windows on the World”, som har sat fokus på kulturmødet og givet studerende med engelsk som første undervisningsfag mulighed for at fordybe sig i området kultur og samfund.

En mindre gruppe af de studerende var i marts på studiebesøg i Indien, hvor de blandt andet var på 2 dages besøg på en indisk skole, som Globale Skolepartnerskaber havde hjulpet med at etablere kontakt til. Her overværede de undervisning og mødtes med ledelsen og lærere og fik indblik i en anden måde at undervise og drive skole på. De studerende fortæller:

At stå i et klasseværelse i Tamil Nadu, Indien, og overvære deres undervisning, om de så har haft Engelsk, Samfundsfag eller Kemi på skemaet, har været en kæmpe øjenåbner for, hvordan undervisning præget af anderledes didaktik, klasseledelse og generelle normer kan fungere og give helt andre resultater end den undervisning, vi er vant til. Vi har fået et værdifuldt perspektiv på læring, som vi aldrig ville have været foruden.

Derudover øvede de sig i at bedrive feltarbejde ved at observere og undersøge nogle af de ting ved det indiske samfund og hverdags- og skoleliv, som skabte undren under besøget. Det gav de studerende en forståelse for, hvordan man kan tilrettelægge en studietur, som netop adskiller sig fra en turisttur.

Tid til selfie på den indiske skole:

Et opslag delt af Aya Zolof (@ayazolof) den 31. Mar 2017 kl. 11:27 PDT

De øvrige studerende på modulet besøgte i samme tidsrum danske skoler, som aktivt arbejder med at give undervisningen globalt perspektiv. En af de skoler var Skovbrynet Skole i Bagsværd, som gennem Verden i Børnehøjde-projektet har fået etableret samarbejde med en skole på Zanzibar, og her fik de lærerstuderende inspiration til, hvordan et sådan samarbejde kan give eleverne forståelse for, hvordan livet leves andres steder i verden.

Fredag den 5. maj afsluttede de studerende modulet med en workshopdag, hvor de på forskellig kreativ vis formidlede deres erfaringer til deres medstuderende og diskuterede kulturmøde, antagelser og fordomme. Som afslutning på dagen var der oplæg fra Globale Skolepartnerskaber om den internationale dimension i folkeskolen og de muligheder, som skolesamarbejder på tværs af lande og kulturer kan give. De studerende har været glade for modulet. Her er nogle af deres tilbagemeldinger:

Vi har fundet det meget brugbart og lærerigt at arbejde med et internationalt fokus. Som kommende lærere i folkeskolen, har det været gavnligt at få et indblik i hvorledes kultur kan forstås. Dette omfatter både hvordan man arbejder med, samt hvordan man forstår kultur. Netop denne forståelse giver os en større ballast i forhold til de didaktiske overvejelser, vi skal gøre os i vores kommende virke i den danske folkeskole.

Det har været inspirerende at se hvordan arbejdet med kulturel kompetence kan give eleverne så meget mere end bare sproglige kompetencer.

Modulet har givet mulighed for at få et andet perspektiv på begrebet kultur. Modulet har belyst, hvordan vi som lærere kan være med til at nedbryde stereotype opfattelser af vores omverden og dermed være med til at danne vores kommende elever til åbenhed og være imødekommende overfor andre kulturer end deres egen.

På UCC vil man nu arbejde videre med erfaringerne fra “Windows on the World”, så et lignende specialiseringsmodul med globalt udsyn og kontakt til udenlandske skoler kan tilbydes til kommende hold lærerstuderende.

Videoklip fra besøg på en indisk skole for fattige indiske piger:

Et opslag delt af Aya Zolof (@ayazolof) den 30. Mar 2017 kl. 8:13 PDT


No Comments (yet)

Skriv en kommentar

Comments RSS Subscribe to the Comments RSS.