Konference om interkulturel læring

Vil du gerne vide mere om, hvad interkulturelle kompetencer dækker over, og hvordan man kan udvikle interkulturelle kompetencer gennem sin undervisning? Så sæt kryds i kalenderen den 28. september, for der afholder AFS Interkultur og Globale Skolepartnerskaber en konference om interkulturel læring i grundskolen.

Dagen byder på en blanding af teoretiske oplæg, der giver en dybere indsigt i interkulturel forståelse, og praktiske eksempler og ideer til, hvordan man kan arbejde med udvikling af interkulturelle kompetencer i praksis.

Blandt oplægsholderne er professor Iben Jensen fra Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet, som er forfatter til bogen “Grundbog i kulturforståelse”.  Se hele programmet og tilmeld dig her.


No Comments (yet)

Skriv en kommentar

Comments RSS Subscribe to the Comments RSS.