Besøg på efterskolen i Ladakh

I Ladakh i Nordindien ligger en skole, som drives lokalt men er etableret af danske ildsjæle og inspireret af den danske efterskolemodel. Karl Peter Samuelsen Holm, der er lærer på Verdenslinjen på Tømmerup Fri- og Efterskole, besøgte skolen i oktober på et Danida rejsestipendium for at etablere kontakt mellem de danske og indiske elever. Karl Peter har sendt os følgende beretning fra sit besøg på Ladakh Efterskole:

I efterårsferien tog jeg til Ladakh Efterskole for at skabe kontakt mellem skolen og Verdenslinjen på Tømmerup Fri- og Efterskole. Jeg havde breve med fra vores elever til de elever, der går på skolen i Ladakh. Begejstringen var stor hos de indiske elever, og de læste med stor nysgerrighed og interesse brevene fra Danmark. Eleverne har svaret tilbage til de danske elever, og der er således skabt en kontakt mellem unge fra Danmark og Nordindien.

I løbet af den uge jeg var i Leh, var jeg også med skolens elever og lærere rundt at se en del forskellige buddhistiske klostre og oplevede også en såkaldt maskedans på et af disse klostre. Det er en dans, der går over to dage og har dybe religiøse og symbolske betydninger. Dansen handlede om, at det gode sejrer over det onde. Den buddhistiske kultur og mentalitet gennemsyrer alle dele af livet her i Himalaya-området i det nordlige Indien. Fordi det er en grænseregion til Kina og Pakistan, er der også en del militær tilstedeværelse. Naturen og landskabet er et bjergrigt ørkenlandskab kun afbrudt af små oaser og landsbyer, der ligger med stor afstand imellem og er ret isolerede.

Efterskolen i Ladakh er også tilknyttet et kloster, der til dels har været med til at støtte opbygningen af skolen, men skolen er dog som udgangspunkt en ikke-religiøs skole. Der er reserveret pladser til både kristne og muslimer på skolen. Det er en pigeskole, og den samler de elever op, der ikke har bestået deres 9. eller 10. klasses eksamen. Eleverne kommer fra forskellige fjerntliggende landsbyer i området, og der er plads til cirka 20 elever i alt. Eleverne går og bor på skolen i et år, og derefter fortsætter de deres videre uddannelse. Grunden til, at det er en ren pigeskole er, at drengene har en nogle alternative muligheder, selv om de ikke består deres grunduddannelse – de kan for eksempel blive taxichauffører, turistguider eller mekanikere – men der er ikke mange andre muligheder for pigerne andet end at føde børn og blive mødre, hvis det med en uddannelse glipper.

Under besøget fik jeg også fornøjelsen af at møde en lokal historiker, en professor og en musiker. Musikeren spillede på et originalt strengeinstrument fra Ladakh, og han sang med og for eleverne, der også dansede traditionelle danse med ham. Historikeren fortalte om Ladakhs historie og folkeslag, der går meget langt tilbage, og professoren, der også er i skolens bestyrelse, er uddannet dyrlæge og har arbejdet med ngo’er i over 15 år, fortalte om buddhismen, filosofi, kultur og livsforståelse i Ladakh. I skolens bestyrelse sidder også en buddhistisk munk samt skoleledere fra to andre skoler i området.

For kun 3.500 kroner kan man sponsere et barns uddannelse og ophold på skolen i et år. Læs mere om skolen.

Alt i alt var det en stor oplevelse at møde en så fremmedartet kultur og se, at den danske efterskoleidé også holder så langt væk fra Danmark.


No Comments (yet)

Skriv en kommentar

Comments RSS Subscribe to the Comments RSS.