Global kommentar: Fra almueskole til globalt medborgerskab

Decembers globale kommentar tager udgangspunkt i Ungdomsbyens og UNESCO Associated School Project-netværks konference om globalt medborgerskab, som i uge 44 samlede elever og lærere fra syv forskellige lande. Liselotte Larsen, pædagogisk konsulent i Ungdomsbyen, fortæller om en global uge:

Lyden af havet, blåt ”vand”, der skvulpede op af skibssiden, som havde koøje, våddragt, fiskesnøre og kikkerter mødte de syv landes delegationer i Ungdomsbyen på Global Platform. I alt 16 nationaliteter var repræsenteret. Skibet “The Citizen(ship)” skulle illustrere den rejse, 42 elever og lærere skulle foretage igennem uge 44 – og ikke mindst den rejse, de efterfølgende skulle fortsætte med ud i verden.

Ugen var en del af markeringen af almueskolens 200 år, og Ungdomsbyen og UNESCOs danske nationale kommission satte fokus på udviklingen fra almueskolen til den globale skole. Elever og lærere udfordrede sig selv og hinanden ved at drøfte, diskutere, reflektere og formulere, hvorledes en global skole i 2015 skal se ud, for at elever kan gøre sig klar til at agere i en fremtid med konstante udfordringer og forandringer,  hvoraf mange er nogle, vi slet ikke kender til endnu.

Temaerne, der blev diskuteret, var:

  • Hvad vil det sige at være en aktiv global medborger – hvad skal en medborger vide, kunne og gøre?
  • Hvilke globale udfordringer står vi over for – og hvordan håndterer vi dem, hvordan akkumulerer vi værdier, som kommer andre til gode og ikke bare os selv?

Disse temaer drøftede eleverne på baggrund af dilemmaspørgsmål, skolernes præsentationer af deres forskellige skoleliv, oplæg og små YouTube-klip om aktivt globalt medborgerskab.  Eleverne udformede en fælles VERDENSBORGER: De foldede og illustrerede små papirskjorter med hver enkelt elevs udvalgte refleksion eller statement. Disse små papirskjorter blev omdannet til plakater og postkort, som alle fik med sig hjem til egen skole. Gennem små sketches, digte og filmklip formidlede eleverne også deres budskaber om, hvorledes alle må tage part i løsningen af en global verdens udfordringer.  Alle deltagere boede sammen, hvilket i høj grad stimulerede samværet og deltagernes muligheder for at komme endnu tættere på hinanden og få indblik i hinandens verdener – også uden for Ungdomsbyens Platform.

I mens diskuterede lærerne:

  • Hvilke pædagogiske og didaktiske metoder – og hvilke lærerroller – styrker den globale dimension i undervisningen?
  • Hvordan kan skolepartnerskaber udvikle den globale dimension?
  • Hvordan bliver den globale dimension et fælles projekt på egne skoler?
  • Hvordan sikrer lærerne og skolerne, at ture til udlandet reelt danner grundlag for, at lærere og elever udvikler interkulturelle og dermed globale kompetencer – og ikke blot rejser som turister?

I løbet af ugen blev deltagerne præsenteret for en række forskellige oplæg. En konkret problemstilling blev tydelig gennem Mads Thimmers’ oplæg om de mange digitale muligheder. Den udfordrede tilhørerne på lærerroller og lærere og elevers kompetenceudvikling i globale skoler.

Med dagligdags beskrivelser om anvendelse af IT i tanzaniske skoler konfronterede og stimulerede Christina Mwita, lærer fra Tanzania, os til at fortsætte de vigtige drøftelser, refleksioner og konkrete handleforslag til:  Hvordan påvirker IT den kløft, der eksisterer mellem vestlige lande og udviklingslande? Hvordan vil vi anvende IT, så det skaber udvikling og mulighed for alle elevers deltagelse i den globale verdens diskussioner og viden, uanset hvilke lande de går i skole i? Denne kløft blev illustreret med følgende opfordring fra Christina Mwita:

We need fish, because we are hungry- but we also need to learn how to fish to stay alive. We need the computers, ipads, mobile in the classrooms – we need to be part of the digital world. And we need you to show us how to teach and to use IT in our schools and society. Remember to look over your shoulder and see whom and what you leave behind.

Globalt medborgerskab udfordrer en fælles bevidsthed om, hvorledes vi inddrager og anvender de digitale muligheder, en opmærksomhed på at lære sammen i et solidarisk forhold og ikke i et forhold, der øger kløften mellem rige og fattige lande.

As the world is facing global challenges, which require global solutions, it is not enough for education to produce individuals who can read, write and count. It must be transformative and bring shared values to life and must cultivate an active care for the world and for those whom we share it with. Therefore education must fully assume it’s central role in helping people to build more just, peaceful, tolerant and inclusive societies. It must give people the understanding, skills and values they need to cooperate in resolving the interconnected challenges of today.

– Ban Ki Moon, FN’s generalsekretær

Lærerne sendte derudover en klar opfordring til den danske undervisningsminister om at promovere idéen om en årlig Global Citizenship-day. Til inspiration bliver erfaringer og praktiske idéer videndelt på konferenceugens blog.


No Comments (yet)

Skriv en kommentar

Comments RSS Subscribe to the Comments RSS.