Globalt Handlerum

Hvordan kan man tænke globalt lokalt? Hvordan kan man bruge sit nærmiljø i undervisningen og stadig forankre det i en global dimension? Hvordan kan man bruge hverdagen til at skabe rum for eftertanke og handling?

Mellemfolkeligt Samvirke og Globale Skolepartnerskaber inviterer til inspirationsdag for lærere, der ønsker konkrete ideer og inspiration til, hvordan man kan arbejde med det globale i undervisningen uden nødvendigvis at skulle rejse langt væk.

Dagen er udformet med en blanding af inspirationsoplæg, byvandring og workshop.

Bliv blandt andet inspireret på en spændende alternative sightseeing på Nørrebro. Byvandringen er lavet specielt til dig som underviser og vil sætte fokus på, hvordan man via dialog og sociale medier kan opleve byrummet på en hel unik måde, der sætter tanker i gang.

Hør også gymnasielærer Mads Beyer fortælle om kampagnen, som resulterede i en lovgivningsændring og sikrede gymnasieeleven Songül opholdstilladelse i Danmark og få inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge tværfaglige forløb med en global dimension i din undervisning.

Dato: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 10.00-16.00

Pris: 350 kr., inkl. frokost

 

Find flyer med foreløbigt program her. Du er velkommen til at dele den i dit netværk!


No Comments (yet)

Skriv en kommentar

Comments RSS Subscribe to the Comments RSS.