Global Kommentar: Vi skal styrke de interkulturelle kompetencer

Rasmus Erhardsen fortæller i april måneds Global Kommentar om, hvordan Vordingborg Gymnasium & HF arbejder med at styrke elevernes interkulturelle kompetencer.

Rasmus Erhardsen er historie- og idrætslærer på Vordingborg Gymnasium & HF, der bl.a. udgør en ud af fire danske skoler, der er en del af det fælleseuropæiske projekt North South Connection, der etablerer skolepartnerskaber mellem afrikanske og europæiske skoler.

 

På Vordingborg Gymnasium & HF er det en del af skolens værdigrundlag, at eleverne skal udvikle et internationalt udsyn og en forståelse for andre mennesker, så de er bedre rustede til et liv i en globaliseret verden. Vi vil samtidigt gerne give eleverne forståelse for vores egne kulturelle værdier (f.eks. demokrati, menneskerettigheder, fred og velfærdssystemer), således at når de får indblik i andre landes ditto, vil de have mulighed for at diskutere og argumentere for deres synspunkter men samtidig have respekt og forståelse for andres normer og meninger.

Når man lever i en globaliseret verden, er det vigtigt at man kan vende blikket fra sin egen andedam og få forståelse for mennesker fra andre lande og kulturer. Ikke med henblik på at opdrage og komme med de rette meninger, men lære gensidigt af hinanden. Vi kalder det interkulturel kompetence.

På Vordingborg Gymnasium & HF har vi derfor en lang række forskellige internationale tiltag. Vi har blandt andet årlige udvekslingsprojekter med skoler i Kina, Frankrig og Spanien og har til hensigt at udvide løbende med andre lande de kommende år.

Når man lever i en globaliseret verden, er det vigtigt at man kan vende blikket fra sin egen andedam og få forståelse for mennesker fra andre lande og kulturer. Ikke med henblik på at opdrage og komme med de rette meninger, men lære gensidigt af hinanden. Vi kalder det interkulturel kompetence.

Vi deltager også i andre projektformer med internationalt sigte. For eksempel har skolens musikhold deltaget i et musicalprojekt i Helsinki med deltagere fra alle de nordiske lande, og til juni tager fem elever og to lærere til en konference i Singapore med deltagelse af skoler fra 27 lande, hvor eleverne skal fremlægge deres projekter om ’water management’ i Danmark set i lyset af de globale klimaforandringer

I skoleårene 2013-2015 deltager vi endvidere i et fælleseuropæisk projekt, hvor vi har etableret et samarbejde med en kenyansk skole fra Kibera-slummen i Nairobi. Samarbejdet har som omdrejningspunkt FN’s 2015-mål med særlig fokus på forbedring af kvinders rettigheder, børnedødelighed og uddannelse til alle. Samarbejdet blev etableret gennem Globale Skolepartnerskaber i forbindelse med, at jeg besøgte skolen i Kibera i september 2013. Vi har efterfølgende benyttet Facebook som kommunikationsplatform og til opsamling af elevprodukter. Produkterne er både breve, essays, drama/sange og videooptagelser.

Men det er ikke kun os, der rejser ud. Til september får vi som led i projektet North South Connection besøg fra Kenya. Her har Vordingborg Gymnasium & HF sponsoreret rejsen og ophold til tre kenyanske elever, således at det ikke kun er en kenyansk lærer, der får muligheden for at opleve den danske kultur. Det ser vi også som en vigtigt led i at styrke de interkulturelle kompetencer – både hos vores egne elever, men også hos de kenyanske.

 

Global Kommentar er en fast månedlig klumme, hvor Globale Skolepartnerskaber giver ordet til forskellige ressourcepersoner, der arbejder med den globale dimension i uddannelsessammenhænge.

 


No Comments (yet)

Skriv en kommentar

Comments RSS Subscribe to the Comments RSS.