Invitation til fyraftensarrangement

Globale Skolepartnerskaber og Globale Gymnasier inviterer til fyraftensarrangement den 27. marts kl. 16.00, hvor der vil være oplæg ved Anne Mette W. Nielsen.  Oplægget vil tage afsæt i Anne Mettes PhD-afhandling “Gymnasiet i det globale”. Her argumenterer Anne Mette for, at det stigende fokus på det globale og globaliseringen har forandret den måde, vi forstår uddannelse på.

Afhandlingen fokuserer på, hvordan disse forandringer kan forklares på mange måder og samtidigt også skabe nye mulighedsrum for udviklingen af uddannelsernes demokratiske strategier.

Afhandlingens analyser bygger på et længerevarende samarbejde mellem en række danske gymnasier, Mellemfolkeligt Samvirke, Operation Dagsværk, samt deres partnersamarbejde i ind- og udland, som Anne Mettes PhD-projekt har deltaget i udviklingen af under overskriften Globale Gymnasier.

Arrangementet vil finde sted den 27. marts kl. 16.00-18.00 på Global Platform i lokale U11, Fælledvej 12, 2200 København N.

Du kan tilmelde dig arrangementet ved at skrive en mail til sun@globaleskolepartnerskaber.dk

Læs hele Anne Mettes PhD-afhandling her.

Find flyer om arrangementet her.


No Comments (yet)

Skriv en kommentar

Comments RSS Subscribe to the Comments RSS.