Internationalisering på hjemmebane

Seks jyske gymnasier og seks erhvervsuddannelser vil over de næste tre år indgå i projektet “Internationalisering på hjemmebane”. Region Midtjylland har støttet projektet med en bevilling på ca. 3 millioner kroner, og Globale Skolepartnerskaber er tilknyttet som konsulent på projektet.

Formålet med projektet er at undersøge og dokumentere, hvordan det internationale kan inddrages i undervisningen på både STX og EUD og i en række forskellige fag gennem virtuelle samarbejder med skoler, kulturinstitutioner og virksomheder i andre lande. Det skal være med til at sikre, at det internationale funderes i timerne og læringsaktiviteter på skolerne, så det ikke alene forbindes med udvekslingsbesøg, studieture og praktikophold i udlandet, men altså integreres i selve undervisningen.

STX-delen af projektet blev for alvor skudt i gang her i efteråret. Først med en elev camp på Herning Gymnasium den 18. september, hvor seks elever fra hver af de seks gymnasier deltog og havde fået til opgave at komme med idéer til, hvordan internationalisering på hjemmebane kunne foregå. Idéerne blev præsenteret i korte videoer, som blev vist for lærerne, da de efterfølgende mødtes til fælles introkonference i Grenaa den 25.-26. september.

Se nogle af elevernes forslag til lærerne:

Omdrejningspunktet for STX-delen af projektet er skolepartnerskaber, og planen er, at skolerne kan benytte sig af eksisterende partnerskaber i og uden for Europa eller efter behov etablere nye partnerskaber. Nu pågår arbejdet ude på skolerne med at lave aftaler med partnerskolerne og planlægge de første samarbejdsaktiviteter, og så mødes de danske lærere igen i foråret 2014 for at samle op og erfaringsudveksle om de gennemførte aktiviteter.

Se oversigten over, hvem de deltagende skoler i projektet er, på Region Midtjyllands hjemmeside.


No Comments (yet)

Skriv en kommentar

Comments RSS Subscribe to the Comments RSS.